Kaolin

Maria Holmberg, Stockholm

Medlem

Kontaktperson

Jag gillar att jobba med bild och text. Med kameran samlar jag inspiration av det
mesta omkring mig, både i stadslivet och naturen. Materialet är lergodslera och jag drejar, kavlar eller bygger främst bruksföremål och kakel. Fotona överförs på leran genom screentryck efter en datorbearbetning. Texterna trycks i relief med typer från ett boktryckeri. Allt i framställningen är egentillverkat