Eskilstuna kommun

Therése Norén

kommunikationsstrateg, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen

Kontaktperson

  • pnakyvrdmhjgthayerwhese.gnnoren@presrtdlgfkizvmpqzlufclstuna.se
  • 016-710 74 25
  • 070-086 24 06

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen har tre verksamhetsområden:

•Individ- och familjeomsorg. Erbjuder kommunmedlemmarna information, rådgivning och vägledning i frågor som rör nämndens ansvarsområden.
•Arbete och försörjning. Genomför arbetsmarknadsrelaterade insatser samt handlägger försörjningsstöd (socialbidrag)
•Vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda.