LCHF Sweden AB

Ralf Sundberg

Medicin, diabetes, hjärtkärl

Kontaktperson

  • ragflfzn.sbiunszdbloernhg@hjlceohfmg.skmevh
  • +46 (0) 707 230 441

Docent Ralf Sundberg har en internationellt välrenommerad forskarkarriär inom transplantationskirurgi bakom sig, ett
område som på cellnivå har mycket med
problematiken med diabetes och hjärt- kärlsjukdom
att göra. Under de senaste åren har han trängt
in på djupet och tvären i forskningen kring typ 2
diabetes och särskilt kostråden. Därtill
har han kartlagt hur livsmedelsindustrin genom sin lobbyism påverkar makthavare och tagit fram de expertgrupper beslutsfattarna förlitar sig på, samt
spårat upp rent forskningsfusk i spåren av
industrin. Han har dessutom personlig erfarenhet av hur LCHF kan bota högt blodtryck.