FranchiseArkitekt

Jonas Ideström

Grundare | Franchise Adviser | Franchise rådgivare - Inköp, försäljning, marknadsföring, ledning

Kontaktperson

  • idestrom@franchisearkitekt.se
  • 0300-309 99
  • 0707 - 88 90 07

Jonas Ideström är konsult med 23 års erfarenhet av professionell franchiseutveckling. Dels praktisk erfarenhet att som VD bygga, driva och utveckla svenska och utländska kedjeföretag.

Han är idag Skandinaviens mest anlitade franchise konsult och har arbetat med ett 100-tal företag i Sverige och i utlandet.

Jonas är ordförande i Svensk Franchise och har varit styrelseledamot av European Franchise Federation (EFF) ett flertal år. Jonas är tillsammans med kollegan Anders Fernlund författare till FranchisePraktikan