Lifecap AB

Gaya Pienitzka

Terapeut, författare, föreläsare och lärare

Presskontakt Kontaktperson

  • gaflyanz@ltdifycecyvapxp.sfyeqo
  • 0175-13641
  • 070-5209820

Gaya har en systemvetenskaplig utbildning i botten, hon har studerat jungiansk psykologi på högskolenivå är diplomerad energiterapeut från Conemara International. Gaya är egen företagare sedan 1991 och har innehaft olika ledande positioner. Hon är en av kreatörerna bakom grupprocessverktygen Groupsynk och Teamsynk och har gedigen erfarenhet av ledarträningsarbete och processledning. Gaya är en av huvudlärarna på Lifecaps kvalitetssäkrade (ISO 9001:2008) terapeututbildngar och hon delar sin tid mellan lärar-, processlednings- och handledaruppdrag, förelasningar och författarskap.