Frontwalker AB

Gunnar Magnusson

Konsult, verksamhetsutvecklare

Kontaktperson

  • gunnarju.magpanuunhdssssyuhqon@frontylwafrlker.skve
  • 08-790 36 98

Gunnar Magnusson, är senior konsult på Frontwalker med ett särskilt fokus på processutveckling och affärsmodellutveckling. Han har arbetat med att utveckla metoderna och, kanske ännu viktigare, tillämpat dem i verkliga kundprojekt där hundratals process- och företagsmodeller skapats. Gunnar har över 20 års erfarenhet inom detta område.