Tibble Gymnasium

Niklas Pålsson

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • niklas.palsson@tibble.nu
  • 073-4000231

Arbetar sedan hösten 2011 som VD på Tibble Gymnasium och Täby Friskola, ett utbildningsföretag med cirka 2000 elver och 200 anstälda i Täby kommun.

I grunden civilekonom. Har arbetat på Alfred Berg Fondkommission i tio år, främst som aktiemäklare.

Skolade vid 35 års ålder om sig till gymnasielärare i ekonomi och historia. Kombinerar i dag arbetet som VD med att undervisa i historia på högstadiet.

Tibble Gymnasium ägs till 70 procent av personalen med Niklas Pålsson som den enskilt största ägaren.