Överenskommelsen

Anita Fink Knudsen

Ordförande - Ordförande i den gemensamma arbetsgruppen för uppföljning av Överenskommelsen

Kontaktperson

  • angjitkla.jnfilankxr.khmnuxydsoxencp@kjqfobo.sfteym
  • 070-578 80 14
  • 08-702 54 32

Anita Fink Knudsen är ordförande i parternas gemensamma arbetsgrupp under 2010 och representerar de idéburna. Enligt arbetsordningen väljs ny ordförande och vice ordförande varje år och posterna ska rotera mellan parterna, men de idéburna ska ha en av posterna.