Nordic Publishing

Jan Ots

VD Nordic Publishing - Event Manager Framtidens Gruv- och Mineral

Kontaktperson

  • jan.otdopas@nordicpublhnesiszkhing.srxe
  • 0738516126

Framtidens Gruv- och Mineralindustri är ett viktigt årligt medieevent. År 2013 samlades fler än 400 ledande beslutsfattare från universitet och högskolor, regering, riksdag, myndigheter och företag verksamma inom gruv- och mineralindustri för att diskutera näringens framtidsmöjligheter och ökade betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet bevakades av TV, Radio, affärspress, lokala och rikstäckande dagstidningar.