Aitellu Technologies AB

Daniel di Benedetto

Vice President and Head of Sales - Vice VD och Säljchef för Aitellu och Aitellu Technologies

Presskontakt Kontaktperson

  • dioebebonevbdeszttdko@inaiootetzllstu.sscodsmqx
  • +46705833580
  • +4631107740

Leder verksamheten med teknik, sälj och marknadsföring. Utvecklar organisationen till att möta "nya tidens" IT där Analys av Big Data kommer vara nyckeln till framgång för väldigt många organisationer. Genom att paketera vår teknologiskt avancerade kod till någonting greppbart, kommer våra kunder kunna realisera mycket mer värde i sina stora informationsmängder med anspråk på konsument-, kvalitet- och hållbarhetsinsikt.

Leads Aitellu business through Sales, Marketing and technology. Developing the organisation to meet new market demands on IT where Insight Analytics on Big data is key to success for many organisations. Packaging our technologically advanced code to something brilliantly simple, will enable our customers to realize much more value from their huge quantities of information. With focus on Consumer, Quality and CSR Insights