ComAround Scandinavia AB

Lotta Wiklund

Manager Customer Relations - Ledning, Leverans & Support

Kontaktperson

  • losittwua.akw@ilcommmaemroxgunptd.goseli cr
  • +46 (0)8 580 886 39

Lotta Wiklund började i verksamheten 1997 och är chef för Leverans & Support sedan juli 2007.

Lotta är specialist på att hjälpa företag att skapa framgång vid införandet av självbetjäningstjänster och mäta direkta ekonomisk nytta i företag, genom ekonomiska besparingar i bemannad support - men även indirekt, genom att öka servicenivån till användarna.