DGE Mark och Miljö

Jens Johannisson

Geolog - Förorenad mark och grundvatten

Kontaktperson

  • jens.johannisson@dge.se
  • 0703-11 55 32
  • 0771 48 00 48

Jag har arbetat med miljöfrågor, geologi och grundvatten i mer än 15 år, både på myndigheter och inom näringslivet. Med särskilt fokus på förorenade områden har jag fördjupat mig inom provtagning, riskbedömning och åtgärdstekniker. Har bred erfarenhet från verkstadsindustri, sågverk och glasbruk i Sverige till dioxinföroreningar i Vietnam. Är idag ansvarig för kompetensområdet Mark & Grundvatten på DGE.