Enetjärn Natur

Anders Enetjärn

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • anrndefgrstw.egk@esanetztjzwarqqnnaiatpoural.sadewx
  • 070 – 321 30 09

Anders Enetjärn är vd för Enetjärn Natur och leder därmed det företag han en gång lade grunden för. Anders har lett ett stort antal komplexa utredningar i gränssnittet mellan naturvård och samhällsplanering. Han har också introducerat konceptet med ekologisk kompensation till Sverige. Idag arbetar han med strategiska utredningar, föredrag och omvärldsbevakning kring hållbar markanvändning. Anders anlitas också ofta som expert vid tillståndsprövningar, t.ex. vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen.