Fastighetskontoret, Stockholms stad

Carina Jonsson

Avdelningschef - Fastighetavdelningen

Kontaktperson

  • carina.jonsson@stockholm.se

Carina Jonsson är chef för fastighetsavdelningen. Avdelningen ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering och fastigheternas drift. Verksamheten omfattar bland annat uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor. Fastighetsavdelningen är indelad i fem enheter: Kundförvaltning 1, Kundförvaltning 2, Teknisk förvaltning, Drift och Fastighetsadministration.