Arijola Delija

Arijola Delija

Biomedicinsk Analytiker, Föreläsare - VD

Presskontakt Kontaktperson

  • txarqxijraolfha@ueeharijoladelija.se
  • 0700914549

Arijola Delija är legitimerad Biomedicinsk Analytiker och jobbar med att förebygga ätstörningar.

I sitt arbete utgår hon ifrån egen erfarenhet av ätstörning och hur hon tog sig ur problemet och kunde återgå till ett friskt liv. Detta i kombination med ett djupt engagemang för sin verksamhet gör henne väl lämpad att hjälpa andra unga till ett bättre välmående.