Keystone Advisers

Roland Hemmingsson

Head of Finance - Ekonomi

Kontaktperson

Roland anslöt till Keystone Advisers år 2013 och är ansvarig för firmans finanser.

Utbildning: Civilekonom vid Umeå Universitet.