Marin Biogas Sverige AB

Fredrik Norén

FoU - FoU

Kontaktperson

  • frykedimribvk@dsmaahrixwnbgiioibgayfs.upsebu
  • +46-70-2992385

Fredrik grundade Marin Biogas 2009 och har sedan arbetat med konceptet. Fredrik arbetar också som miljökonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Tidigare drev Fredrik det marina konsultföretaget N-research