Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd

Åsa Söderström Jerring

Ordförande

Presskontakt Kontaktperson

  • soderstrom.jerring@telia.com
  • 070 696 22 30