Läkare för Miljön

Ingrid Eckerman

Ordförande

Kontaktperson

  • indigrwpidhm.ezjckrkerfemasrn@jnlaankapgreiwfodsrmnailsljospn.doseda
  • 08 600 15 56
  • 070 55 73 193

Specialist i allmänmedicin, mastersexamen i folkhälsovetenskap. Arbetat som distriktsläkare i 20 år och som folkhälsoläkare i 10 år. Aktiv i Läkare för Miljön sedan 1992. Redaktör för hemsidan www.lakareformiljon.se och Nyhetsbrevet. Har arbetat speciellt med frågan om läkemedel och miljö. Se även www.eckerman.nu.