Törnhage Consulting

Johan Törnhage

Managementkonsult - Initiativtagare Business Inclusive

Kontaktperson

  • johan@businessinclusive.com
  • 070-6182670

Johan Törnhage är managementkonuslt med gedigen erfarnhet av ledningsarbete inom tjänstesektorn. Johan har medverkat vid ett flertal strategiska projekt och har närmare 10 års erfarenhet av affärsutveckling och ledningsarbete. Johan Törnhage är även anlitad som kursledare inom strategi och affärsplanering.