Hoppets Stjärna

Mark Presson

Internationella kontakter

Kontaktperson

  • mark.presson@starofhope.org

Håller kontakt med olika projekt som Hoppets Stjärna har i olika världsdelar.