Byggnads

Gunnar Ericson

Avtalssekreterare - Avtalssekreterare

Kontaktperson

  • gulunninarmu.ednrihccsqionno@besygehgnwgaduys.exseqb
  • 08-728 49 66
  • 070-520 79 46

Gunnar Ericson är avtalssekreterare och enhetschef för Förhandlingsenheten.