Levande Musik Sverige

Erik Eklund

Chef, Producent

Kontaktperson

  • erawiklt.eloklaounced@hpleznvanxndgqembkuscjikak.ntduoi
  • 070-460 25 01

Organistexamen från Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
Företagsekonomistudent vid Stockholms Universitet.

Vice Ordförande och sekreterare i Scenverkstan.
Ledamot i Unga Aktiesparare Stockholm City.
Pianopedagog vid Saltsjöbadens Musikskola.