Socialdemokrater för tro och solidaritet

Peter Weiderud

Förbundsordförande

Kontaktperson

  • petgteslr@ihbroderskapggazxwox.sbpe
  • 0854555335
  • 0708450360

Peter Weiderud är sedan 2005 ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund (Broderskapsrörelsen) och sitter i egenskap av detta adjungerad i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Han är särskilt intresserad och kunnig inom följande områden:
- Svensk utrikespolitik
- Bistånd och utvecklingssamarbete
- Vapenhandelsfrågor
- Tro och politik

Peter har tidigare arbetat som utrikespolitisk chef för Kyrkornas världsråd, utrikeschef för Svenska kyrkan, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, talskrivare åt de svenska utrikesministrarna Lena Hjelm-Wallén och Anna Lindh och rådgivare i samhällsfrågor åt biskop Claes-Bertil Ytterberg, Svenska kyrkan i Västerås.

Han är utbildad journalist och arbetar som generalsekreterare för Parlamentarikerforum för Lätta vapenfrågor och driver med ytterligare två kollegor konsultföretaget Samhällsnytta AB.