Absolicon

Joakim Byström

Grundare - Affärsutveckling

Kontaktperson

  • joakim@absoliconlukeie.cqcom
  • 070-5850059
  • 0611-557000

Matematik och fysik har alltid varit ett stort intresse för Joakim Byström. När han var 12 år gammal upptäckte han att ekvationen y=x*x kunde användas för att tillverka en solkoncentrator och tillsammans med sin slöjdlärare konstruerade han sin första solfångare som fokuserar ljuset.

Vid 22 års ålder blev han ordförande för den nationella ungdomsorganisationen Unga Forskare med 3000 medlemmar och blev inbjuden av regeringen att ingå som ungdomsdelegat i den svenska förhandlingsdelegationen till Commission of Sustainable Development i som träffades i FN byggnaden i New York.

Hans engagemang i de internationella miljöförhandlingarna ledde till att han som observatör följde både FN panelen Intergovernmental Panel on Forests och klimatförhandlingarna på Kyotokonferensen 1997.

Men det stod klart för Joakim att miljöförhandlingarna i FN var ett långsamt sätt att förändra världen. På ett 30-års kalas, där många av de gamla kompisarna från Unga Forskare var samlade, föreslog Joakim att solkoncentratorer skulle kunna lösa världens energiproblem. Tillsammans började man skissa och efter tårtan var man rätt övertygade om hur man skulle bygga en solfångare som kunde generera både el och värme samtidigt och radikalt sänka kostnaderna för solenergi.

2002 startade så ett ambitiöst projekt för att kontrollera att de teoretiska beräkningarna även fungerade i verkligheten. Fem universitet involverades och ett trettiotal studenter genomförde olika forskningsprojekt under Joakim Byströms ledning. En fullskalig prototyp installerades på världsarvsmuseet i Skule och 2007 startades så Absolicon Solar Concentrator AB. Ett trettiotal investerare uppvaktade bolaget och investmentbolaget Exoro Capital blev företagets partner för att genomföra en snabb internationell expansion med början i Spanien.

Efter några år av teknisk utveckling tog försäljningen fart 2010 då företaget omsatte 2 MSEK. 2011 ökade omsättningen till 10 MSEK och för 2012 planeras en omsättning på 20 MSEK.

Som bolagets grundare assisterar Joakim bolagets vd Johan Sandberg med affärsutveckling och försäljning, men egentligen skulle han vilja arbeta mer med helt nya produkter och öppna nya fronter i mänsklighetens arbete för en bättre värld!

---
Joakim Byström, född 1969. Uppväxt i en entreprenörsfamilj i norra Sverige och även aktiv i familjeföretaget Logosol som säljer utrustning för småskalig träbearbetning.

* Grundare av Absolicon Solar Concentrator AB
* Verkställande sekreterare i Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi
* Ordförande i ledningsgruppen för Solenergiteknikerutbildningen