Kulturförvaltningen i Malmö

Malmö Konsthall: Lena Leeb Lundberg

Informatör

Kontaktperson

  • lenadbkdwq.leeb@mascjrlmgkbuo.se
  • 040-34 12 94
  • 0708-34 12 94