SpråkSam

Kerstin Sjösvärd

Huvudprojektledare - information

Presskontakt Kontaktperson

  • kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
  • 073 688 32 71

Kerstin har de senaste tio åren arbetat som projektledare med kompetensutvecklings- och utbildningsprojekt inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting för människor med annan kulturell bakgrund än svensk. Är sjuksköterska (infektion, tropik och distrikt) och vårdlärare samt lärare i svenska som andraspråk sedan tidigare.