Midpoint AB

Fredrik Månsson

VD

Kontaktperson

  • ysfredvxcarik@rnmidpwsrfssoint.sbne
  • 054 - 29 15 02

Fredrik Månsson är VD på Midpoint AB och en av de första entrepenörerna som såg möjligheterna med molntjänster