Agria Djurförsäkring

Cina Seidefors

Informatör - Informatör

Kontaktperson

  • cina.seidefors@agria.se
  • 08-588 420 01
  • 073-964 20 01

Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och är Länsförsäkringsgruppens specialistföretag för djur- och grödaförsäkring.

Länsförsäkringsgruppen är 24 lokala försäkringsbolag som arbetar på sina egna marknader nära sina kunder. Tillsammans med Länsförsäkringar och många av Sveriges djurorganisationer och veterinärer skapar och förser Agria försäkringar till de flesta djur: Katter, hundar, smådjur, hästar, kor, får, fjäderfä och andra lantbruksdjur. För gröda erbjuder Agria försäkringar vid hagel och skorpbildning.