Liberalerna Örnsköldsvik

Erica Markusson

Ordförande - Kandiderar till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Förtroendeuppdrag: Ledamot Örnsköldsviks kommunstyrelse, ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare kommunstyrelsens förhandlingsdelegation, adjugerad kommunstyrelsens ekonomiberedning, ledamot förtroenderådet, adjungerad planeringsgruppen för översiktlig planering, ledamot Nätterlunds minnesfond, ersättare myndighetsnämnden, ersättare krisledningsnämnden, ledamot landstingsfullmäktige, ersättare kostnämnden Örnsköldsvik.

Kontaktperson

  • ilericrja.bskimasaeswkrkusson@limgbedmrabnlerna.se
  • 0703-730334
  • 0703-750319

www.liberalframtid.nu/ornskoldsvik

Erica Markusson är ordförande i Liberalerna Örnsköldsvik och har politiska förtroendeuppdrag för Liberalerna i landstinget Västernorrland samt Örnsköldsviks kommun. Erica vill som ordförande skapa en liberal framtid i Övik. Hon brinner för att ge dig mer inflytande över din framtid, för näringslivets förutsättningar och offentlig förvaltning.