Roomly AB

Sebastian Plengiér Ehrnfelt

VD - Marknadsföring och styrning

Kontaktperson

  • rvsebxbalripbjxzstmnqaian@wdcmedltiahuyx.se

Sebastian har under en lång tid tillbaka jobbat med webbutveckling och IT tjänster. Han har även god erfarenhet av marknadsföring, främst på Internet men även genom andra kanaler.