LärOlika

Karin Bruce

Initiativtagare och verksamhetsledare

Presskontakt Kontaktperson

  • karin@larolika.se
  • 0730-607588

Karin Bruce är initiativtagare och verksamhetsledare för LärOlika, en unik utbildning som skapar meningsfulla och lärorika möten mellan människor som verkar och påverkar i olika delar av samhället och därför annars aldrig skulle mötas. Genom LärOlika får deltagare lära sig av andras erfarenheter och perspektiv genom samtal med varandra – i ett styrt format som får alla att delta på lika villkor.

Som verksamhetsledare för LärOlika har Karin utvecklat program och processer för samtliga LärOlika utbildningsprogram, och även på en mängd olika sätt nått ut i olika grupper i samhället för att skapa den mångfald av erfarenheter som är grunden i varje program.

Tällberg Foundation och Fryshuset är de två organisationer som gemensamt startade LärOlika. Karin har i flera år arbetat inom Tällberg Foundation med både globala och svenska möten, som på olika sätt syftat till att ge globala och lokala ledare både bredare förståelse för vår omvärld och nya perspektiv på framtidens viktiga frågor.

Karin är mamma till två barn. Under föräldraledigheten med sitt andra barn startade hon upp initiativet "Svenska med baby", mötesplatser för föräldralediga som bor i olika stadsdelar - och kommer från olika delar av världen.

Karin har tidigare arbetat på bla FNs utvecklingsprogram i Belarus, på Tillväxtverket och som strategikonsult på McKinsey&Co. Karin är utbildad civilingenjör i kemiteknik och har även examen i statskunskap och ryska.