Arbetsgivarföreningen KFO

Helen Ala-Kojola

Kommunikationsansvarig

Presskontakt Kontaktperson

  • kkhelen.alzixaa-koxkjola@krvkyfmyhfo.szyplucoje
  • 070-5788002
  • 08-7025418