LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Rosaline Marbinah

Vice ordförande

Kontaktperson

  • rocosaline.marbinah@oylsu.uese

Rosalin är vice ordförande för LSU och kommer från Utrikespolitiska förbundet