Stina Nilsson Bassell- Författare

Stina Nilsson Bassell

Författare - Böcker

Kontaktperson

  • stina.bassell@tele2.se

Jag har skrivit den historiska romanen, I mjölnarens spår, samt åtta andra böcker. Romaner, diktböcker och sagoböcker. Samt en vuxensaga, Mannen i rocken.
Tre stipendium har jag tilldelats. Tacksamt och ödmjukt kan jag nu skriva vidare.

Sveriges Författarfonds 1-årigt arbetsstipendium,2015
Sveriges Författarförbund stipendium, 2015
Region Östergötland Honnörsstipendium,2015

Motivering Honnörsstipendium:
”Stina Nilsson Bassell tilldelas Region Östergötlands honnörsstipendium för sitt enastående författarskap som rymmer många av livets frågeställningar kring det personliga och det allmänmänskliga.
Hennes inlevelseförmåga och erfarenheter som gestaltas i hennes skrivande gör hennes böcker till meningsskapande och till levande litteratur för läsaren.”

Ha det bra!
Stina