Filmregionen

Geska Brecevic

Projektledare / processledare - för Smart Kreativ Stad, Filmregionen

Kontaktperson

  • gejcskgxa.xqbrecevygetic@frsxwqsm.se
  • 070 990 37 55