Moll Wendén Advokatbyrå

Elisabeth André

Advokat / Partner - Bygg & Fastighet, Tvistelösning

Kontaktperson

  • elzeishsabocetggh.vwanlqdriwe@tymonlllzhweufndulennv.ssrexf
  • +46 703 26 65 09

Jag började på Moll Wendén 2012 efter många år som bolagsjurist först på Skanska och sedan på Trelleborg.
Under min första tid på Skanska var mitt huvudsakliga ansvar juridisk rådgivning för företagets verksamhet i Tyskland och England. Jag har under en tioårsperiod lämnat rådgivning till fem regioner inom Skanska Sverige AB avseende företagets bygg- och utvecklingsverksamhet. Jag medverkade bland annat i upphandlingar (privata och offentliga), bolagsbildning, fastighetsförvärv, uthyrning och upprättande av entreprenadkontrakt. Jag har omfattande erfarenhet av processer och tvistelösning.
Jag arbetade med koncernfrågor för Trelleborg-koncernen, vilket innebär att jag upprättade policyer, handböcker och processer. Dessutom ansvarade jag för att koordinera koncernens bolagsformalia. Under min anställning fokuserade Trelleborg på att implementera ett complianceprogram och i mina ansvarsområden ingick implementering av koncernens riktlinjer.
Utöver rådgivningsverksamhet har jag omfattande erfarenhet av att upprätta kontraktsmallar och andra standardiserade verktyg som tjänar som stöd för våra kunder. Dessutom ger jag kurser i entreprenad- och konsulträtt samt complianceärenden.