Calluna

Gert Kindgren

VD - Företagsövergripande frågor, ekonomi och personal

Presskontakt Kontaktperson

  • geeortxa.kbginiqdgafrewbn(jgathz)capalpvludtnase.srceft
  • 0705-66 56 55

Gert Kindgren är VD på Calluna AB sedan 2015. Han har länge jobbat med företags- och affärsutveckling i olika former, främst som VD, managementkonsult och styrelseledamot ofta i entreprenöriella och kunskapsintensiva bolag.