CO-Pilot Bygg- och Projektledning

Urban Persson

Ansvarig för affärsområde Energi - Energi

Kontaktperson

  • urwobagzn@gcfruvisacidpue.bzcofjmly
  • mobil +46 70 328 85 08

Affärsområde Energi vänder sig till både små och stora kunder där vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enskilda tjänster inom energi.
Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är ofta betingat med relativt stora investeringar beroende på vilken typ av åtgärder som måste göras för att kunna minska sin energianvändning utan att göra inskränkning på inomhusklimatet i en fastighet