Leventa AB

Kinga Lundblad

VD - Leventa - Uppbyggnad av värdegrund och företagskultur i företag och organisationer.

Presskontakt Kontaktperson

  • kihzngdqa.wjluegndcxblpladzz@lqkevsuenpdtaxs.ssweuj
  • 0046 704 530910

Kingas bakgrund är både naturvetenskaplig och humanistisk och kompletteras med kommunikationsutbildningar vid Coach2Coach Academy AB. Under 20 år har Kinga haft förmånen att arbeta med läkemedelsbranschen. Där räknas endast högsta kvalitet i det som produceras och levereras till kund. Kinga har haft den stora möjligheten att stå på scen och entusiasmera, engagera, utveckla, coacha, leda och utbilda tusentals människor inom områden som tillverkning, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och personlig utveckling. Kinga drivs av att alla människor har en potential som går att utveckla. Hennes passion för att ge kunskap, verktyg och mod går inte att ta miste på. Kinga är en kommunikatör som utstrålar en positiv känsla baserad på kärlek och mod. Hon har en kraft av dynamit och spränger begränsningar och gamla vanor för att bygga nytt. Inspirerande och effektiv. Läs vidare om vad referenser har sagt om Kinga: http://www.linkedin.com/profile/view?id=18420119&trk=tab_pro#recommendations

Enligt de internationellt erkända evidensbaserade analysverktygen StrengthsFinder - Tom Rath och StandOut - Marcus Buckingham, som mäter människors specifika styrkor har Kinga följande styrkor och spetskompetens:

STYRKOR - Personlighet
*****************************

Maximizer – Maximerare
Fokuserar på att maximerar sig själv och gruppens resultat och att gruppen levererar på en högre nivå - bättre till bäst

Individualization – Individfokuserad
Är fokuserad på att se det unika i varje person. Har talang för att se hur olika människor kan samverka ytterst produktivt med varandra med ett gemensamt mål i sikte.

Learner – Ständigt lärande
Vill alltid lära och förbättra sig själv. Att lära sig och lärande är viktigare än att alltid veta vad man ska använda kunskapen till.

Arranger – Organisatör
Gillar att organisera och är också flexibel och anpassningsbar. Det viktiga är att maximalt använda alla resurser för ett superbt resultat. Är mycket självständig och gillar också att jobba i team.

Positivity – Positivt entusiasmerande
Sprider smittsam positivitet. Ser i varje given situation möjligheter som är gränslösa och får människor exalterade och villiga att agera för att utveckla sig själva och sin omgivning.

SPETSKOMPETENS - jobbfokuserad
********************************************
Creator
"What do I understand?" You make sense of the world, pulling it apart, seeing a better configuration and creating it.

Stimulator
"How can I raise the energy?" You are the host of other people`s emotions. You feel responsible for them, for turning them around, for elevating them.

VÄRDERINGAR - enligt "Values in Action Institute"
************************************************************

The VIA Institute on Character is a nonprofit organization with a mission to advance the science and practice of character. VIA helps individuals learn about what is best in them.through a survey - all over the world.

Kingas 9 starkaste värderingarna presenteras nedan:

1. Rättvisa
Att behandla alla lika är en av dina fasta principer. Du låter inte dina personliga känslor inverka på beslut om andra människor. Du ger alla en möjlighet.
2. Förlåtelse
Du förlåter dem som begått oförrätter mot dig. Du ger alltid folk en andra chans. Din vägledande princip är förlåtelse - inte vedergällning.
3. Hopp
Du förväntar dig det bästa av framtiden och du arbetar för att uppnå det. Du tror att framtiden är något du kan påverka.
4. Social intelligens
Du är medveten om andra människors motiv och känslor. Du vet vad du ska göra för att passa in i olika sociala situationer och hur du ska få andra att känna sig avslappnade.
5. Ledarskap
Du gör bäst ifrån dig vad gäller ledarskapets uppgifter: uppmuntra en grupp att få saker gjorda och bibehåller harmoni inom gruppen genom att få alla känna sig inkluderande. Du gör ett bra arbete genom att organisera aktiviteter och se till att de genomförs.
6. Vänlighet
Du är vänlig och generös mot andra, och du är aldrig för upptagen att göra någon en tjänst. Du gläds åt att utföra goda gärningar åt andra människor även om du inte känner dem så väl.
7. Uppskattning av skönhet och storhet
Du uppmärksammar och uppskattar skönhet, storhet och/eller skicklig prestation inom livets alla områden, från natur och konst till matematik och vetenskap till vardagsupplevelser.
8. Samarbete, lojalitet och laganda
Du utmärker dig som deltagare i en grupp. Du är en lojal och engagerad lagkamrat, du gör alltid din del och du arbetar hårt för din grupps framgång.
9. Kreativitet
Att tänka ut nya sätt att genomföra saker och ting på är en del av den du är. Du är aldrig nöjd med att göra saker och ting på ett sedvanligt sätt om det är möjligt att göra det på ett nytt och bättre sätt.