Tedestrand coaching AB

Anders Tedestrand

Psykologisk Orienteringstränare - Psykologisk Orientering

Presskontakt Kontaktperson

  • injdfora@psisyxqkolilovvgivzskpyorauiesmntcxerghinjtg.oesecg
  • +46738108235

Grundare - och ägare av Psykologisk orientering.
www.psykologiskorientering.se

Psykologisk orientering ger dig en snabb, effektiv och varaktig lösning på dina livsproblem. Kartan –Den visuella överblicken är det unika verktyget som ger dig goda förutsättningar att lösa ditt problem. Kartan visar gamla tankemönster och visar vägen till de nya tankemönster som ska skapas. Samma karta gäller i stort sett för all komplexitet och de flesta av psykets tillstånd är komplexa. Individen/gruppen får kartförståelsen genom att utbilda sig först och därefter arbeta med kartan tillsammans med mig.

Du har i och med kartutbildningen huvudansvaret för din egen process, jag finns med som stöd hela vägen ända in i mål.

Om Psykologisk orientering:

"Kände inte till kartprocessen. Hade bara läst om den på hemsidan. Jag har tidigare gått hos psykologer för samtal, ok kortsiktigt ger det tröst/resultat men inte långsiktigt. Denna metod är, skulle jag vilja säga, unik och suverän"
Pensionerad försäljningschef med långvarig alkoholproblematik

Vad jag framförallt kände att jag behövde var en "helhetslära", ett självförbättringskoncept som inte bara byggde på en mängd olika hjälp-verktyg. Jag behövde mer av vad Anders kallar en "överblick" eller en karta. Efter att ha gått en 3-dagars terapi hos Anders i Oxelösund, kände jag att vilsenhetskänslan" minskades avsevärt och att jag nu hade fått ta del av en enklare metod, som istället byggde på några få slagkraftiga principer.

Detta upplevde jag vid denna tid av mitt liv som oerhört befriande. Kartprincipen istället för enbart en mängd verktyg gjorde att jag kunde få en överblick på både problemen och – framförallt – en ny syn på mig själv, som inte längre byggde på en sjukdomsbild, utan istället på den jag EGENTLIGEN är och den som jag från och med nu också ska bli. Denna framtidsoptimism som kartan skapade gjorde också att jag direkt fick en mycket god motivation att våga fortsätta med processen.
Man 27 år med svår ångest - och panikångestproblematik