Values Academy

Tore Palmen

initiativtagare Values Academy - Press

Presskontakt Kontaktperson

  • tozhrenn@ppwaryotnrberrdsgiaarnidexnn.tksesj xx
  • 0708-356466

Tore Palmén är 59 år och har 20 års erfarenhet av arbete inom svensk export industri. Sedan 1991 har Tore arbetat med ledar- och verksamhetsutveckling som coach och mentor. Han har coachat mer än 600 chefer i drygt 150 företag eller organisationer. Coaching ger i grunden tillfälle till reflektioner som utkristalliserar människors behov och värderingar. De mest avgörande långsiktiga framgångfaktorerna för människor och verksamheter är de värderingar respektive den kultur som de har. För att systematiskt och medvetet medverka till utvecklingen av värde drivna ledare och företag krävs kunskaper, metoder och verktyg. Tore Palmén är initiativtagare till Values Academy tillsammans med en grupp företagscoacher och Corporate Culture managers.

”För att åstadkomma ett mer medmänskligt och öppet samhälle där nuvarande och kommande generationer vill leva, växa och utvecklas, så måste denna utveckling börja med en inre förändring (transformation) av vårt ledarskap. Det är först när ledarna i form av föräldrar, lärare, företagsledare, politiska ledare, m.fl. bygger sitt ledarskap på och agerar i enlighet med värderingar som främjar allas bästa som vi kan vi börja resan med att utveckla och ta tillvara på den fulla humana potentialen. Med den grunden kan vi skapa mer hållbara organisationer som bättre kan hantera förändrade förutsättningar och öppna upp för dialog och lärande”, säger Tore Palmén.