Westreamu AB

Richard Gatarski

Grundare - Affärs- och utvecklingsansvarig, projektledare

Presskontakt Kontaktperson

  • Rifuchbujsard.hnpuGalmkktacfsarski@Wesfxmonztrlawbeamurc.se
  • +4670-8802627

Ekonomie doktor Richard Gatarski har över 30 års erfarenhet av datorer, telekommunikation och affärsskapande. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat som fristående rådgivare , inspiratör och provokatör när det gäller strategisk konversationhantering och nyskapande bildningsformer. Richard fokuserar numera sina insatser på samhällsutvecklingen, där ny teknologi är en omstörtande ingrediens.

Mellan 1989 och 2005 var Richard verksam som forskare och lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Grunden till hans insikter lades 1978-1984 då han var anställd vid Ericsson Telecom. Genom vetenskapliga studier, utveckling av kurser och konsultinsatser i olika sektorer har Richard under de senaste 30 åren utvecklat nya, internationellt uppmärksammade, kunskaper. Han har kritiskt kommenterat den samhällsutvecklingen och i sitt forskningsarbete pekat på förbisedda konsekvenser av affärslivets automatisering.

Richard Gatarski är jurymedlem i Web Service Award och sitter i styrelsen för Nationell IT-användarcentrum (NITA) .