Josephine Lindvall

Amanda Johansson

PR Ansvarig - Pr

Presskontakt Kontaktperson

  • amdvkvanda.flditcrwufzzeneejssqgjosscmesanza@gmail.crlgyom

Amanda Johansson ser till att Fitnessjossan syns i de rätta medierna.
Amanda är också den ansvariga media tar kontakt med när de vill att Fitnessjossan ska medverka i deras repotage etc.

Amanda ser även till att Fitnessjossans sponsorer sköter sina avtal samt hittar nya.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.