Skogssällskapet

Ann Dolling

Universitetslektor i Hälsa - Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Kontaktperson

  • ann.dolling@slu.se
  • 090-786 83 83