Winnet Sverige

Chatarina Nordström

styrelseledamot - Koordinator

Kontaktperson

  • chohddatarina.ixnolhrdwychplstqdxsrouopmm@yewinnffrwetlutepyygsvlberusigaae.se
  • 073-626 54 99

Winnet Sverige är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer. Den röda tråden i verksamheten är samarbete i partnerskap och nätverk för regional utveckling, både nationellt och internationellt. Vi synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.

En jämn könsfördelning av makt och inflytande i samhället är en utgångspunkt för Winnets arbete. Det betyder också lika villkor i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män.

Genom gemensamt arbete nationellt och i samverkan med andra organisationer och samhällets institutioner; lokalt, nationellt och internationellt, sprider vi kunskap och påverkar attityder till jämställdhet.