Eskilstuna kommun

Anna Geschwindt Eriksson

Kommunikationsstrateg - Torshälla stads förvaltning

Kontaktperson

  • anna.geschwindt-eriksson@eskilstuna.se
  • 016-710 73 31
  • 073-950 60 93

Torshälla stads förvaltning har ett unikt uppdrag inom Eskilstuna kommun som enda förvaltning med ansvar enligt geografisk gräns - Torshälla stad. Förvaltningen ansvarar för att ge service till alla Torshällabor vad gäller socialtjänst, försörjningsstöd, kultur och fritidsfrågor, förskola, grundskola, omsorg om äldre och personer med funktionshinder. Vi ansvarar även för planering, skötsel och underhåll av parker, gator, vägar och vatten.