SAFESIDE SOLUTIONS AB

Annika Biberg

Informationssäkerhetskonsult

Kontaktperson

  • anniznkaztvi.bibcxerg@safesijkde.se
  • 070-358 93 06

Jag är informationssäkerhetskonsult hos SAFESIDE (för andra gången!) sedan 2010. Mitt fokusområde är IT-revision och egenkontroll, men det blir en hel del andra processer, metoder och annat spännande också. IT GRC är t ex något jag jobbar intensivt med och också skrivit några inlägg om. Min strävan och största utmaning är att göra det mesta enkelt och pragmatiskt, utan att förlora i kvalitet.

Just nu är integration i stora organisationer något som intresserar mig extra mycket. Hur integrerar man på bästa sätt informationssäkerhetsarbetet i de normala verksamhetsprocesserna?

Tidigare har jag arbetat bland annat som IT-chef, informationssäkerhetschef och konsult, med erfarenhet både från offentlig och privat sektor. De senaste 10 åren har det dock blivit mer och mer informationssäkerhetsinriktning.