Svenska Handelsbanken AB

Bengt Ragnå

Chef för Investor Relations - Investor Relations

Kontaktperson

  • zbbera02@hfdrgfcsaandelscmbankxjen.slee
  • 08 - 701 12 16

Chef för Investor Relations. Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning på över 1200 miljarder kronor. Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster; traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar.