Riksförbundet Attention

Birgitta Engholm

Förbundssekreterare - Samarbetet med lokalföreningarna, förbundets ärendehantering och medlemsregistret.

Kontaktperson

  • cmqcrskdbiqmtdejvorgyszqbienbqsujyittareda.ebnngholmtv@azlttentionvs-rbmkeikxvuys.se
  • 08-709 22 65